Khởi hành: Hải Phòng
Điểm Đến: Cần Thơ
Thời gian: 4 Ngày
Ngày đi: 16,23/5; 6,13,20,27/6; 4,11,18,25/7
Giá 1 khách
6,990,000 đ
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Cần Thơ
Thời gian: 4 Ngày
Ngày đi: Hằng ngày
Giá 1 khách
6,990,000 đ