Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Hồng Kông
Thời gian: 4 Ngày
Ngày đi: 22/3, 29/3
Giá 1 khách
13,990,000 đ