Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Indonesia, Malaysia, Singapore
Thời gian:
Ngày đi: 16,20,21,23,27,28,29,30/3; 2,4,6,10,11,13,16,17,18,19,20,25,27,30/4; 1,2,4,9,11,15,16,17,18,21,22,23,25,28,30/5; 1,4,5,6,7,8,11,12,13,15,18,19,20,21,22,25,26,29/6; 5,6,19,20/7; 2,3,23,24/8
Giá 1 khách
9,990,000 đ
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Singapore, Malaysia, Indonesia
Thời gian: 4 Ngày
Ngày đi: 29/3; 19/4; 10,24/5; 7,14,21,28/6; 5,12,19,26/7; 2,16/8; 27/9; 11,25/10
Giá 1 khách
8,990,000 đ
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Indonesia
Thời gian: 4 Ngày
Ngày đi: 18,27/4; 16/5; 13,20,27/6
Giá 1 khách
10,990,000 đ
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Indonesia
Thời gian: 4 Ngày
Ngày đi: 18,27/4; 16/5; 13,20,27/6; 4,11,18,25/7; 1,8,29/8
Giá 1 khách
10,990,000 đ
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Indonesia, Malaysia, Singapore
Thời gian:
Ngày đi: 27/3
Giá 1 khách
12,490,000 đ