Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Maldives
Thời gian: 5 Ngày
Ngày đi: 27/4; 23/5; 27/6; 8/8
Giá 1 khách
27,900,000 đ
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Maldives
Thời gian: 5 Ngày
Ngày đi: 29/04; 27/05; 18/06; 02, 16/07; 13/08/2020
Giá 1 khách
29,900,000 đ