Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Myanmar
Thời gian: 4 Ngày
Ngày đi: 13,18,26,27/4; 18/5; 27/6; 11,25/7; 8,30/8; 28/12
Giá 1 khách
10,990,000 đ