Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Ấn Độ, Nepal
Thời gian:
Ngày đi: 20,21/3; 24/4
Giá 1 khách
37,990,000 đ