Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Nha Trang, Đà Lạt
Thời gian: 4 Ngày
Ngày đi: 15,22,29/5; 5,12,19,26/6; 3,10,17/7
Giá 1 khách
7,990,000 đ