Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Bỉ, Luxembourg, Pháp, Đức, Hà Lan
Thời gian: 8 Ngày 7 Đêm
Ngày đi: 21,26/3; 4,11,16/4; 14,19,29,30/5; 18,19,21/6; 4,16/7; 1,15/8
Giá 1 khách
39,900,000 đ
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Pháp, Ý, Thụy Sĩ
Thời gian: 10 Ngày 9 Đêm
Ngày đi: 25, 30/4; 9/5; 6,13,26/6; 11, 25/7; 08,22/8; 14/9
Giá 1 khách
51,900,000 đ
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Pháp, Ý, Thụy Sĩ
Thời gian: 8 Ngày 7 Đêm
Ngày đi: 23/4, 28/5, 25/6, 23/7
Giá 1 khách
39,900,000 đ
Khởi hành: Đà Nẵng
Điểm Đến: Bỉ, Hà Lan, Luxembourg, Pháp, Đức
Thời gian: 8 Ngày 7 Đêm
Ngày đi: 2, 9,16, 25, 30/5; 13,15,16,20,27/6; 5,6,20/7; 2/8; 21,23/9; 14,20,22/11; 2,12,21/12/2019
Giá 1 khách
52,900,000 đ