Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Bỉ, Luxembourg, Pháp, Đức, Hà Lan
Thời gian:
Ngày đi: 21,26/3; 4,11,16/4; 14,19,29,30/5; 18,19,21/6; 4,16/7; 1,15/8
Giá 1 khách
39,900,000 đ
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Pháp, Ý, Thụy Sĩ
Thời gian:
Ngày đi: 25, 30/4; 9/5; 6,13,26/6; 11, 25/7; 08,22/8; 14/9
Giá 1 khách
51,900,000 đ
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Pháp, Ý, Thụy Sĩ
Thời gian:
Ngày đi: 23/4, 28/5, 25/6, 23/7
Giá 1 khách
39,900,000 đ