Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Philippines
Thời gian: 1 Ngày
Ngày đi: 25/01/2020
Giá 1 khách
15,990,000 đ