Khởi hành: Hải Phòng
Điểm Đến: Phú Quốc
Thời gian: 3 Ngày
Ngày đi: 4, 11, 18, 25/07
Giá 1 khách
6,390,000 đ
Khởi hành: Hải Phòng
Điểm Đến: Phú Quốc
Thời gian: 3 Ngày
Ngày đi: 16/05, 23/05, 06/06, 13/06, 20/06, 27/06, 04/07, 11/07, 18/07, 25/07
Giá 1 khách
5,990,000 đ
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Phú Quốc
Thời gian: 4 Ngày
Ngày đi: Tháng 5,6,7
Giá 1 khách
6,990,000 đ
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Phú Quốc
Thời gian: 4 Ngày
Ngày đi: Hằng ngày
Giá 1 khách
8,660,000 đ