Khởi hành: Hải Phòng
Điểm Đến: Phú Yên
Thời gian: 4 Ngày
Ngày đi: 11, 18, 25/07
Giá 1 khách
6,990,000 đ