Thưởng ngoạn cổ trấn: Đà Nẵng - Chansa - Phượng Hoàng cổ trấn - Trương Gia Giới - 6N5Đ
Tour Hot
Khởi hành: Đà Nẵng
Điểm Đến: Trung Quốc
Thời gian:
Ngày đi: 29/8; 7,12,21,26/9; 5,10,19,24/10; 2,7,16,21,30/11; 5,14,19,28/12
Giá 1 khách
11,990,000 đ
Thưởng ngoạn cổ trấn: Đà Nẵng - Chansa - Phượng Hoàng cổ trấn - Trương Gia Giới 5N4Đ
Tour Hot
Khởi hành: Đà Nẵng
Điểm Đến: Trung Quốc
Thời gian: 5 Ngày
Ngày đi: 3,17/9; 1, 15, 29/10; 12, 26/11; 10, 24/12
Giá 1 khách
11,690,000 đ
Tour du lịch Trung Quốc khởi hành từ Đà Nẵng: Bắc Kinh - Thuỷ Trấn Cổ Bắc 4N4Đ
Tour Hot
Khởi hành: Đà Nẵng
Điểm Đến: Trung Quốc
Thời gian:
Ngày đi: 23/8; 13/9
Giá 1 khách
12,590,000 đ
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Trung Quốc
Thời gian:
Ngày đi: 19, 26/3; 2, 9, 16, 26, 27/4; 14, 21, 28/5; 4, 11, 18 ,25/6
Giá 1 khách
7,590,000 đ
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Trung Quốc
Thời gian: 5 Ngày
Ngày đi: 22/3; 29/3
Giá 1 khách
16,990,000 đ
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Trung Quốc
Thời gian: 5 Ngày
Ngày đi: 26/4
Giá 1 khách
16,900,000 đ
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Trung Quốc
Thời gian: 5 Ngày
Ngày đi: Hằng ngày
Giá 1 khách
12,500,000 đ
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Trung Quốc
Thời gian:
Ngày đi: 28/3; 8/18/04; 16,30/05, 13,27/06; 18/07; 15, 29/08; 12/09
Giá 1 khách
16,490,000 đ
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Trung Quốc
Thời gian:
Ngày đi: 8,15/4; 6,13,20,27/5; 3,10,17,24/6; 29/4
Giá 1 khách
17,490,000 đ
Khởi hành: Hà Nội
Điểm Đến: Trung Quốc
Thời gian:
Ngày đi: 27/4
Giá 1 khách
18,900,000 đ
Xem thêm